برجام هنوز تمام نشده است/ سیستم کامل ایران اشتباه است

مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی امروز گفت.وگو وی با تاکید بر اینکه اقدامات دولت در حوزه اقتصاد تبعاتی داشته است، به خبرنگار فارس در زنجان گفت: ماجرا از این قرار است که همه این تبعات به اجرای برنامه اقتصادی دولت مربوط نمی شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با ادعای اینکه شرایط کنونی نتیجه مشکلات اقتصادی از جمله نبود ترازنامه و تورم است، افزود: مشکلات اقتصاد بین الملل بر اقتصاد ایران نیز تاثیر گذاشته است. “
وی اصلاحات دیگر از جمله عوارض گمرکی و سایر موارد و سایر عوامل موثر بر وضعیت فعلی اقتصاد را برشمرد و افزود: رقابت در این اقدامات بر این وضعیت تأثیر گذاشته و در غیر این صورت تنها حذف ارز ترجیحی است. دلیل این افزایش قیمت.»
طاهری تاکید کرد: آثار این شرایط به تدریج از بین می رود و ثبات ایجاد می شود چرا که دولت نیز برای کنترل اوضاع تلاش می کند و این وضعیت حمایتی ادامه دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اشتباهات صورت گرفته در رمزگشایی از وضعیت اقتصادی مردم و حذف یارانه آنها، گفت: تصمیمات مناسبی نیز اتخاذ می شود.

او در پاسخ آمریکا در پاسخ به سوالی درباره پایان برجام با تاکید بر اینکه برجام هنوز به پایان نرسیده است، همچنان به مطالبات بیشتر ادامه می دهد و افزود: آمریکا ضمن تایید لغو غیرتحریم ها برجامی نمی پذیرد و تحریم های جدیدی را اعمال می کند.
طاهری تاکید کرد: ایران به جای حرف به دنبال ضمانت عملیاتی آمریکاست و در صورت ادامه این روند، ایران با آن مواجه خواهد شد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه ایران بدون امتیاز دادن امتیاز نمی دهد، تصریح کرد: در واقع دولت حاضر نیست برای ایران به توافقی بی نتیجه برسد و اگر چیزی به دست نیاوریم چیزی از دست نمی دهیم. .
وی در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات اقتصادی دولت حاکی از پایان برجام است، گفت: خیر، برجام ادامه دارد و میانجی های آمریکایی همیشه در تهران رفت و آمد دارند و ایران مواضع خود را به صراحت اعلام می کند.
پایان پیام / ۷۳۰۰۴
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید