برق ادارات پرمصرف قم قطع می شود

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق قم، مهدی آهنین پنجه گفت: ادارات باید پیشتاز در صرفه جویی در مصرف انرژی و تاکید بر این مهم باشند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم با اشاره به اینکه مصرف ادارات نسبت به مدت مشابه سال گذشته مقایسه شده است، گفت: با دستور وزیر نیرو به اداراتی که صرفه جویی را رعایت نکنند در دو مرحله به آنها اطلاع داده می شود و در صورت عدم رعایت صرفه جویی به آنها ابلاغ می شود. مصرف کم نمی شود «در مکاتبه با استاندار موظفیم برق او را قطع کنیم.

مدیرعامل برق قم تاکید کرد: اتصال برق این دفاتر صرفا منوط به تعهد کتبی مدیر ارشد آن دستگاه مبنی بر رعایت صرفه جویی است.

وی گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران، ادارات موظفند در ساعات اداری ۳۰ درصد و بعد از ساعت کاری ۶۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند. وی نوشت: راه های کاهش مصرف توضیح داده شده است.

آهنه پنجه در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده برای کاهش بار مصرفی ادارات پرداخت و گفت: تشکیل تیم بازرسی برای بازدید از ادارات و دستگاه های اجرایی، برنامه ریزی نظارت مستمر و آنلاین دفاتر، الزام ادارات به استفاده از دیزل ژنراتور در طول مدت ساعات اوج مصرف. اینها اقدامات هستند.

انتهای پیام/ ۷۸۰۳۲
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید