برگزاری آزمون ارشد در هفته جاریعضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی: برگزاری آزمون یک بحث اجرایی است و کمیسیون با برگزاری آزمون مشکلی ندارد و کار دولت است و بنابراین قصد ورود به این مساله را به لحاظ قانونی ندارد.