برگزاری رژه نیروی دریایی عظیم کره شمالی به رویداد سالگرد راه اندازی نظامی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند یونهاپ، عالی تأمین آگاه ذکر شد کدام ممکن است کره شمالی عصر دوشنبه عالی رژه نیروی دریایی در پیونگ یانگ برگزار کرد.

آموزش داده شده است شده این رژه نیروی دریایی در نودمین سالگرد ایجاد نظامی انقلابی خلق کره توسط «کیم ایل سونگ»، پدر مingسس سراسری این ملت در سال ۱۹۳۲ برگزار شده است.

باقی مانده است خاص نیست کدام ممکن است «کیم جونگ اون» در رژه نیروی دریایی عظیم روز قبل از این در پوینگ یانگ حضور داشته است هر دو خیر؟

همزمان همراه خود این مناسبت، عکسها تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر‌ای اجتناب کرده اند کره شمالی نماد می‌دهد کدام ممکن است صدها انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش‌های کلیدی از دستگاه نیروی دریایی نظامی این ملت در جاری برگزاری مانور نیروی دریایی هستند.

تحلیلگران معتقدند کدام ممکن است کیم جونگ اون قابل انجام است سالگرد ایجاد نظامی کره شمالی را تشدید کردن بر جایگاه خانوار اش بر مبنای کشتی پدربزرگش در دوران استعمار علیه ژاپن محدوده کرده باشد به همان اندازه به مشروعیت شخصی کمک تنبل.

کره شمالی همواره هر ۵ سال سالگرد سیاسی ایجاد شخصی را همراه خود جشن‌های عظیم برگزار می‌تنبل.

در دوران حاکمیت «کیم جونگ اون»، کره شمالی ۱۲ رژه نیروی دریایی عظیم برای جشن‌های سراسری برگزار کرده است.