بزرگترین پالایشگاه نفت ونزوئلا به دلیل قطع برق تولید خود را متوقف کردیک فرد آگاه که خواست نامش فاش نشود به رویترز گفت: «تعطیلی پالایشگاه آموایی، کمبود انرژی و تعطیلی کامل این بخش از پالایشگاه می‌تواند کارخانه‌های تقطیر و کاتالیزور را که در حال حاضر ظرفیت تولید آن را دارند، تحت تأثیر قرار دهد. حدود ۸۰ درصد از بنزین کشور است. “دارا”