بستری شدن ۷ بیمار تاج در خراسان شمالی – خبرگزاری مهر و اخبار جهان


سید جواد ورنقی وی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش تعداد بیماران بستری در خراسان شمالی خبر داد و گفت: اکنون ۳۸ بیمار تاج دار در خراسان شمالی بستری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: ۷ بیمار طی شبانه روز گذشته در بیمارستان بستری شدند.

وی افزود: طی شبانه روز گذشته مانند روزهای گذشته هیچ بیمار تاجی فوت نکرده است.

ورنقی وی گفت: این بیماری در استان کنترل شده است اما تزریق دوز سوم توصیه می شود.