به دلیل گران فروشی به شرکت هواپیمایی آتا اطلاع رسانی می شودسخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در پایان از مسافران خواست در صورت عدم دریافت وجه به سازمان هواپیمایی کشوری اطلاع دهند و مدارک خود را در سامانه حقوق مسافران در پرتال این سازمان به نشانی www.caa.gov بارگذاری کنند. ir اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.