بُرد این غذای سیاسی تیزتر اجتناب کرده اند تیر است!/ مقلوبه های مادرانه همراه خود آرزوی نابودی اسراییل پخته شد

گروه مسکن – مژده پور محمدی :تشکل مادرانه، مجموعه‌ای ۲۰۰۰ نفری اجتناب کرده اند مادران انقلابی {در سراسر} ملت است کدام ممکن است در راستای نتیجه گیری الگوی زن مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نگاهی خاص به ورزش اجتماعی بانوان، در هر ۲ بستر دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی دورهم ترکیبی شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌های فشرده‌ای را در بخش‌های مختلف دنبال می‌کنند.

«آمینه بابایی» پاسخگو برای مادرانه «فرامرزی» {در این} این سیستم  می گوید: «درد مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک فلسطینی درد ماست. ما خودمان را همراه با مرابطات مسجدالاقصی، این بانوان مجاهد فلسطینی می‌بینیم.  همراه خود  بررسی کردن راه‌های ارتباطی مقاوم‌تر همراه خود خانمها دنیای اسلام در بخش مادرانهٔ فرامرزی، امسال حرکت نمادین مقلوبه پزی را برای افطاری فعالین مادرانه در تذکر گرفتیم». با این حال اساسٔ این حرکت به مکان می‌رسد؟

مرابطات اولین بار مقلوبه را به حداقل یک غذای سیاسی بدل کرده‌اند

مقلوبه عالی غذای عادی فلسطینی است کدام ممکن است شبیه غذای ته‌چین ما ایرانی‌هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت برگرداندن در یک واحد ظرف را دارد. این وعده های غذایی به نمادی برای کشتی همراه خود رژیم اشغالگر قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابوس اسراییلی‌ها تغییر‌شده است. اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۷ کدام ممکن است ترامپ قدس را به‌عنوان پایتخت اسراییل رسمیت بخشید، مرابطات کدام ممکن است خانمها خادم قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان فلسطین هستند، همراه خود قابلمه‌های مقلوبه در صحن مسجدالاقصی حاضر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن‌ها را همراه خود صدای تکبیر، توجه در توجه سربازان اسراییلی به علامت سرنگونی اشغالگران، واژگون کردند. حرکتی کدام ممکن است سکوت خبری قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم آن را در آن زمان ها به‌عالی‌باره شکست. حتی تعدادی از نفر اجتناب کرده اند این خانمها خادمِ، این دلیل است بعدها دزدیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندانی شدند. این عرف کشتی خانمها فلسطینی در سال‌های بعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ماه مبارک رمضان شکسته نشده پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مقابلهٔ اسراییلی‌ها به پایین درهای مسجد کشیده شد، با این حال صدای این حرکت آزادی خواهانه، از طریق جهان پیچید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها ایرانی را هم همراه خود خودش در کنار کرد. الگویٔ این همراهی درحرکت مجموعه مادرانه واضح است.

 پرچم عظیم دوستی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین توسط دست‌های کودکانهٔ باشی

 در محیط این مراسم، پرچم عظیم دوستی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین، در حیاط عظیم مسجد پهن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان همراه خود بازو‌های رنگی، پرچم این ۲ ملت را سینه‌به‌سینهٔ یکدیگر رنگ‌آمیزی کردند به همان اندازه به علامت دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدردی برای دوستان فلسطینی‌شان بفرستند. وقت اذان کدام ممکن است نزدیک‌تر شد، مادران همراه خود قابلمه‌های مقلوبه در اطراف سفره نشستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک‌ها هم پرچم بزرگشان را بر دوش کشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شدند. دقایقی بعد، صدای تکبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی بر اسراییل بود کدام ممکن است همراه خود برگرداندن هر مقلوبه، همچون تیری بر دل دشمن، روانه قدس شریف می‌شد.

 پویش مقلوبه پزی به همان اندازه روز قدس در مادرانه شکسته نشده دارد

این حرکت اعضای تهرانی مادرانه کدام ممکن است به تصویر اجتناب کرده اند تولید دیگری شهرستان‌ها در مسجد خرمشهر حیاط پشتی‌موزه حفاظت مقدس مهم خورد، به همان اندازه روز قدس در تولید دیگری شهرهای ملت در قالب پویش مادران میدان شکسته نشده دارد. پویش‌های میدانی مادرانه را می‌توان همراه خود عنوان «مادران میدان» در فضای اینستاگرام، ایتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئنا {جستجو کرد}. مادران میدان، بخشی اجتناب کرده اند ورزش‌های تشکل مادرانه در ارجاع به بدنه افراد است. این گروه اجتناب کرده اند دل مادرانه، در زمان انتخابات برای افزایش مشارکت در پارک‌های مرحله شهر به همدلی همراه خود افراد نشستند، بعدها همراه خود پویش ترکیبی‌آوری خشکاله برای دام‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرستادن وعده های غذایی برای کرونایی های در سرتاسر ملت در قالب نهضت احسان مادرانه شناخته شدند. نیز مادران میدان همراه خود پویش مقلوبه پزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افطاری از دوام در خدمت آرمان فلسطین هستند. آرمان این قبله عجیب و غریب مسلمین کدام ممکن است نتیجه گیری آرزوی نمازخواندن در صحن آن، بسی نزدیک است. آلیس الصبح بقریب؟

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول سریع کنید