تا ۴۸ ساعت آینده اسامی مراکز واکسیناسیون را منتشر کنیدسخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا: فهرست مراکز واکسیناسیون تا ۴۸ ساعت آینده بر روی سایت وزارت بهداشت منتشر می شود و مردم می توانند به این مراکز مراجعه کنند. قطعاً توصیه می شود افرادی که شش ماه واکسینه شده اند به دلیل کاهش سطح ایمنی برای دوز تقویت کننده ارجاع داده شوند.