تجارت ۸۹۷ میلیون دلاری بدون نفت ایران با کشورهای ساحلی خزر – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در تشریح تجارت بدون نفت کشور به کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: از مجموع مبادلات تجاری ۹۰۰ میلیونی است. دلار با چهار کشور ساحلی خزر، سهم صادرات ۶۴۶ هزار و ۳۶۴ تن کالا به ارزش ۲۶۳ میلیون و ۱۹ هزار و ۴۴۰ دلار بوده که علیرغم کاهش ۱۴ درصدی وزنی، با افزایش ۱۷ درصدی ارزش کالاهای صادراتی نسبت به دو ماه اخیر. . ۱۴۰۰ او همراه شد.

وی افزود: سهم واردات ۵۵۴ هزار و ۵۷۶ تن کالا به ارزش ۶۳۴ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۸۳۱ دلار بوده که از نظر وزنی ۶۲ درصد و از نظر ارزشی ۴۹ درصد افزایش داشته است.

سخنگوی گمرک به دنبال تشریح میزان صادرات به چهار کشور ساحلی دریای خزر: آذربایجان با خرید ۱۲۱ هزار و ۳۳۸ تن کالای ایرانی به ارزش ۱۱۴ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۶۵۳ دلار، علیرغم کاهش ۱۰ درصدی وزنی، ۱۰۴ درصد رشد ارزشی داشته و رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. . مقصد کالاهای صادراتی ایران در حاشیه کشورهای حاشیه دریای خزر، روسیه با ۱۹۸ هزار و ۶۶۳ تن کالا به ارزش ۶۸ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۳۷۲ دلار و با کاهش ۱۲ درصدی و ۲۹ درصدی وزن و ارزش در رتبه دوم، ترکمنستان با ۲۳۲ تن کالا قرار گرفت. هزار و ۳۵۹ تن کالا به ارزش ۵۸ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۷۸۲ دلار با ۲۰ درصد کاهش وزن و ۳۳ درصد افزایش ارزش در رتبه سوم و قزاقستان با خرید ۹۴ هزار و ۳ تن کالا از ایران در دو ماهه نخست امسال قرار دارند. از سال. به ارزش ۲۰ میلیون و ۸۵۴ هزار دلار ۶۳۳ دلاری با ۵ درصد کاهش وزن و ۲۴ درصد از نظر ارزش در رتبه چهارم صادرات ایران به کشورهای حاشیه خزر قرار دارد.

لطیفی به دنبال میزان واردات ایران از کشورهای ساحلی دریای خزر گفت: واردات روسیه با فروش ۴۴۳ هزار و ۶۸۱ تن کالا به ارزش ۳۱۹ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۹۱۱ دلار با رشد ۴۵ درصدی از نظر وزنی و ۷۳ درصدی از نظر ارزشی است. در مقایسه با همین دوره، اولین منابع فروش کالا به ایران از کشورهای همسایه ایران در دریای خزر بوده است.

وی گفت: پس از روسیه، قزاقستان ۹۳ هزار و ۵۹۷ تن کالا به ارزش ۳۹ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۹۵ دلار فروخت که از نظر وزنی ۲۵۳ درصد و از نظر ارزشی ۲۸۵ درصد افزایش داشت. آذربایجان با فروش ۴۸۶۴ تن انواع کالا به ارزش ۴۲۹۴۰۲۵ دلار با ۱۹۱ درصد افزایش وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه و در نهایت ترکمنستان با فروش ۱۲۴۳۳ تن کالا به ارزش ۵۲۶۴ دلار و ۸۰ درصد افزایش وزن و ۲۱ درصد افزایش داشته است. از نظر ارزش در رتبه چهارم واردات ایران از کشورهای ساحلی خزر قرار دارد.