تحریم کره جنوبی را تحریک کردن کنیم!

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، یادداشتی همراه خود عنوان تحریم اجتناب کرده اند کره جنوبی تحریک کردن کنیم! کتاب ها:

۱. گزارش های فراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی شواهد حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است تقاضا ۷ میلیارد دلاری ما اجتناب کرده اند کره جنوبی در ازای آزادی سه جاسوس سابق کدام ممکن است به طور مشترک همراه خود سرویس های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل خدمت می کردند، به ایران کشتی تبدیل می شود. یعنی کره جنوبی به بهانه تحریم های آمریکا ۷ میلیارد دلار اجتناب کرده اند دارایی های ما را در ازای کالا نفت به آن است ملت در موسسه مالی هایش نگه داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثلث آمریکا، انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل سه جاسوس را آزاد کرد به همان اندازه به پول ما برسد. بازپرداخت نقدی. شناخته شده به عنوان ثواب می پرسند! چه بسا مدیران – را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید قابل تأکید باشد – در {پاسخ به} این سؤال کدام ممکن است چرا باید این تخفیف خطرناک را روبرو شویم؟! دارند خواستن ملت به دارایی های بلوکه شده را می پردازند! به نظر می رسد مانند است این مورد توجه قرار گرفت خیرخواهانه است، با این حال این توسعه بر باج خواهی دشمنان می افزاید، در حالی کدام ممکن است بازو ما برای وادار کردن حریف به درخواست شده است های قانونی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهرم های کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد برای مقابله همراه خود تحریم های آمریکا تمیز نیست. این ممکن است به کشورهایی معادل کره جنوبی کدام ممکن است اجتناب کرده اند تحریم های آمریکا شناخته شده به عنوان بهانه ای برای سد کردن دارایی های ما استفاده می کنند نماد دهد کدام ممکن است اقدامات آنها بودجه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است قیمت ای بهتر اجتناب کرده اند آنچه در صورت نقض تحریم های آمریکا متحمل تبدیل می شود داشته باشد. مطالعه!

۲. تقریباً هشت سال پیش در یادداشتی نوشتیم کدام ممکن است اگر صادرات نفت ما را رد کنند، دلیلی ندارد کدام ممکن است بتوان نفت به کشورهای تولید دیگری صادر کرد، همراه خود استناد به کنوانسیون های در سراسر جهان ژنو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامائیکا، حق بدون ملاحظه ایران بر نفت است. تانکرها هر دو حامل های تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اسلحه. در آن نقطه برخی اجتناب کرده اند مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان های سیاسی راهنمایی کیهان را غیرقابل قبول دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی او را به سخره گرفتند! با این حال تعدادی از سال بعد (ژوئیه ۲۰۱۶)، روحانی، رئیس جمهور وقت، همراه خود ردیابی به امتحان شده های آمریکا برای توقف صادرات نفت ایران اظهار داشت: «آنها معنای این ادعا را نمی فهمند؛ از اصلاً نسبتاً نیست کدام ممکن است نفت ایران را صادر نکنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن نفت جهان صادر شود، تنگه هرمز اظهار داشت: «این سخنان بیانگر پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد نظام است» را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرا را مورد تأکید قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلمات‌ها بر این باورند کدام ممکن است «ماموریت وزارت امور خارجه اینجا است کدام ممکن است به طور قابل توجهی در جستجوی چنین سمت‌های ریاست جمهوری باشد. “

همزمان سردار جعفری فرمانده وقت سپاه پاسداران در لبیک خطاب به رئیس معظم انقلاب اظهار داشت: حاج قاسم سلیمانی نیز در نامه ای خطاب به روحانی، اظهارات ایشان را «مایه مباهات» دانست. “

۳- تنگه هرمز دومین تنگه پرتردد جهان است کدام ممکن است روزانه حدود ۱۸ میلیون بشکه نفت اجتناب کرده اند آن رفتن می تدریجی کدام ممکن است برابر ۴۲ سهم نفت نپخته جهان همراه خود تانکرها حمل تبدیل می شود. جمهوری اسلامی ایران بر ایده کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا کدام ممکن است به «رژیم حقوقی آبراه‌های بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق رفتن کشتی‌ها» می‌پردازد، حق دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند تنگه هرمز را به روی همه نفت‌کش‌ها ببندد. حتی وقتی چیز خوب در مورد سراسری شخصی را در معرض خطر می‌داند، کشتی‌هایی را حمل می‌تدریجی کدام ممکن است کالاهای تجاری حمل می‌کنند، سلاح‌ها بسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیلی برای رفتن کشورهای متخاصم اجتناب کرده اند تنگه در آب‌های سرزمینی کشورمان {وجود ندارد}.

در بند ۴ ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو آمده است: رفتن کشتی ها اجتناب کرده اند خوب آبراه در سراسر جهان به همان اندازه حدی بی گناه {خواهد بود} کدام ممکن است به استراحت، نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی ملت ساحلی تنگه لطمه ای وارد نکند. ماده ۱۶ همین کنوانسیون تصریح می تدریجی کدام ممکن است رفتن کشتی ها اجتناب کرده اند تنگه در سراسر جهان – همین جا هرمز – بی گناه است، ملت ساحلی – همین جا ایران اسلامی – سمت چپ. در ماده ۱۶ کنوانسیون ژنو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده ۳۷ کنوانسیون جامائیکا آمده است کدام ممکن است اگر ملت ساحلی قصد دارد رفتن کشتی های خوب هر دو تعدادی از ملت تولید دیگری را مسدود تدریجی، این انتخاب باید اجتناب کرده اند در گذشته – یعنی جهان در سراسر جهان – گفتن شود.

۴- تحریم های آمریکا علیه ایران برای ادغام کردن ۲ بخش «اولین» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ثانویه» است. تحریم های اساسی تحریم هایی است کدام ممکن است آمریکا مستقیماً علیه اشخاص حقیقی هر دو نمایندگی های ایرانی وضع کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های آمریکایی ملزم به رعایت آن هستند در هر مورد دیگر جریمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات خواهند شد. همراه خود این جاری، تحریم‌های ثانویه برای ادغام کردن نمایندگی‌ها، کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی سایر ملت ها می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید موظفند اجتناب کرده اند خرید و فروش همراه خود اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای تحریم‌شده در ایران خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت عدم انطباق همراه خود تقاضا آمریکا، توسط آمریکا جریمه خواهند شد. هر دو روابط تجاری شخصی را همراه خود آمریکا اجتناب کرده اند بازو خواهند داد.

قابل اشاره کردن است کدام ممکن است این توسعه هیچ ربطی به مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاهدات در سراسر جهان کدام ممکن است ملت ها باید اجتناب کرده اند آن تبعیت کنند ندارد، اما علاوه بر این اجتناب کرده اند خوب سو آمریکا را به جریمه هر دو برداشتن خرید و فروش شبح می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی هایی کدام ممکن است مخالفت همراه خود شبح آمریکا در جاری محاسبه درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان شخصی هستند!

۵- جاری پرس و جو اینجاست کدام ممکن است چرا کشورهای اعمال کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال کننده تحریم های آمریکا علیه ایران باید اجتناب کرده اند مجازات ها این اقدام بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتذل در امان باشند؟! مثلا چرا باید کشوری مثل کره جنوبی ۷ میلیارد دلار اجتناب کرده اند دارایی های ایران را مسدود تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفاً {به دلیل} عدم موافقت آمریکا اجتناب کرده اند تیز کردن آن امتناع تدریجی؟! این اقدام کره جنوبی چه تفاوتی همراه خود دزدی دریایی دارد؟! در حالی کدام ممکن است ایران اسلامی اهرم های مقاوم برای مقابله همراه خود آن دارد، چرا باید تسلیم این اجبارها شویم؟!

۶. کشورهایی کدام ممکن است قوانین «تحریم‌های ثانویه» آمریکا را وضع کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیه جمهوری اسلامی تحریم شده‌اند، نباید اجتناب کرده اند قیمت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای با کیفیت حرفه ای قلدری در امان بمانند. ما می‌توانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید تنگه هرمز را به روی کشتی‌های تجاری، نفت‌کش‌های کره‌جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه کشتی‌های حامل کالا به کره جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کره جنوبی ببندیم.
آنها تقاضا ۷ میلیارد دلاری ما را تیز کردن نکرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه رفتن اجتناب کرده اند تنگه هرمز را به آنها نمی دهیم.

این رویه بیشتر مبتنی بر ۲ ادعا حقوق بین الملل، حق قانونی ایران اسلامی است. هر دو ۹؛ کنوانسیون جامائیکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژنو کدام ممکن است در بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید II دلیل گرفت. «حق قصاص» معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب رئوس مطالب شده – قصاص – کدام ممکن است اقدام ایران را حق قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون ملاحظه کشورمان می شناسد. این ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ها باید بدانند کدام ممکن است همکاری همراه خود آمریکا در برخورد همراه خود ایران اسلامی ۹ تنها اقتصادی است، اما علاوه بر این قیمت ای فوق العاده تا حد زیادی اجتناب کرده اند آنچه در صورت نقض تحریم های آمریکا متحمل می شدند، متحمل خواهند شد. به عبارت تولید دیگری، خواهیم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید آنها را تحریم کنیم.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید