تحریک کردن صنوبر رهن قرض‌الحسنه فرزندآوریدر استان‌های کردستان، لرستان، آذربایجان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی؛ بسیاری اجتناب کرده اند ‎ تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری هم توسط موسسه مالی‌ها به نامزدها صنوبر شد.