تخریب لایه به لایه در یک کلان شهر

آواربرداری سنگین با ابزار و تجهیزات پیشرفته آغاز شده و آوار از محل حادثه خارج می شود. قسمت های بزرگی از ساختمان لایه به لایه برداشته شده و پس از برداشتن هر خیابان، محل مورد بازرسی و جستجو قرار می گیرد تا اجساد قربانیان در محل باقی نماند. آواربرداری سنگین سرعت جستجو را افزایش داده است و عملیات جستجو و آواربرداری به زودی به پایان می رسد.

محمد امین انصاری

۲۲:۳۹

۱۴۰۱-۳-۱۴
۰http://fna.ir/1penqe