تخریب ویلای رئیس سابق شورای شهر باغستانبه گفته دادستان شهرستان شهریار، رئیس سابق شورای شهر باغستان هم اکنون به علت دریافت رشوه در بازداشت موقت به سر می‌برد‌.