تست تصادف دو خودروی هیوندای را از جلو ببینیدمتأسفانه استانداردهای ایمنی در مناطق و بازارهای مختلف در سراسر جهان بسیار متفاوت است و برنامه ارزیابی جهانی خودروهای جدید تصمیم گرفته است این موضوع را با یک تست تصادف جدید نشان دهد. در این تست که دو سدان رده پایین هیوندای برای بازارهای مختلف تست می شوند، شاهد نتایج ناامیدکننده ای هستیم.