تشریح این سیستم های قدس توسط سرپرست شورای توافق فروش اسلامی

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور سرپرست شورای توافق فروش اسلامی در نشست خبری روز قدس ضمن تشریح این سیستم های روز جهانی قدس تصدیق شد: مردمان در تمام روستاهای ملت همراه خود برپایی اجتماعات مردمان اجتناب کرده اند جنایات رژیم کودک کش ابراز انزجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنفر خواهند کرد.
وی یکپارچه داد: بیش اجتناب کرده اند ۵ هزار نفر عکاس، خبرنگار، تصویربردار خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی این مراسم را محافظت خبری خواهند داد.

سرپرست شورای توافق فروش اسلامی عنوان کرد: برپایی کنفرانس همراه خود موضوع فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس است؛ {در این} یکی ۲ روز بقیه هم شاهد کنفرانس هایی اجتناب کرده اند جمله مهمترین آن ها کنفرانس بزرگی خرس عنوان فلسطین مظلوم در محل استادیوم غزه همراه خود حضور مردمان مقاوم غزه برگزار خواهد بود کدام ممکن است رهبران از دوام اجتناب کرده اند کشورهای مختلف {در این} اجتماع سخنرانی خواهند کرد.

در جاری پایان دادن
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید