تشکیل پرونده قضایی برای دفع غیراخلاقی سایت زباله دهلران – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان


محمد نیک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس ماده ۷ قانون خدمات پسماند، ماده ۲۴ قانون جلوگیری از مصرف هوا، ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، مشکل آتش زدن زباله در دهلران را شامل می شود.

وی با اشاره به اینکه سلامت مردم خط قرمز نظام است، گفت: قضاوت بدون اصول در سایت قدیم بدون سرویس بهداشتی عمدی یا ناخواسته سوزانده می شود و باعث مشکلات بهداشتی و بهداشتی برای محیط زیست می شود. دستگاه قضایی باید با قانون برخورد کند.

نیک روش افزود: طبق قانون مصوب مدیریت پسماند ۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۴ و در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی و مواد ۲۵ قانون نظارت و پیگیری حقوق عامه و وظایف نهاد دادسرا در حمایت از حقوق عامه و حفظ سلامت عمومی و محیط زیست و قطعا دادسرای شهرستان دهلران. رعایت جدی مواد ذکر شده در بالا با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه آتش سوزی و دپوی زباله در محوطه قدیم به دلیل همجواری با شهر تهدیدی جدی برای سلامت مردم است، گفت: شهرداری دهلران باید به وظیفه قانونی خود برای انتقال تنه های انبار شده در محوطه قدیم عمل کند. سایت جدید و نظارت بر آن.» دستگاه های ذیربط باید بر اساس اصول حذف ترافیک عمل کنند.

معاون دادستان شهرستان دهلران ادامه داد: محیط زیست و مرکز بهداشت باید در این زمینه نظارت کامل داشته باشند و تخلفات شهرداری را که تهدیدی برای سلامت جامعه است به دادسرا اطلاع دهند.