تعریف جدید انسیه خزعلی از عفاف/ در توییت معاون رئیس جمهور ایران قربانیان تجاوز را به خودکشی تشویق می کند! (فیلم)شلیر، رسولی که در حین رخنه، نه برای افتخار، خود را از ساختمانی به بیرون پرت کرد، بلکه برای حفظ ناموس خود را کشت. اما معاون رئیس جمهور در امور زنان به جای اعتراض به ضارب، در توییتی کار شلیر رسولی را تایید و تمجید کرد و آن را نشانه عفت دانست.