تمام ویروس ها و باکتری ها را با روغن چای و دارچین نابود کنید!در حالی که این ماده به شکل مایع است، یا بر روی سطوح مالیده می‌شود، یا روی چیزهایی مانند دستگیره‌های در یا صفحه‌های لمسی اسپری می‌شود و وقتی خشک می‌شود، پوششی سخت و شفاف ایجاد می‌کند که گفته می‌شود می‌کشد. باکتری ها و ویروس ها بسیار موثر هستند.