توافق تهران، مسکو و باکو برای راه‌آهن کریدور شمال-جنوب

ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در اجلاس ترانزیتی ۶ + ۲ ایران و کشورهای آسیای میانه بر سر فعالسازی شاخه غربی کریدور شمال – جنوب به توافق رسیدند.

متن توافق تهران، مسکو و باکو برای راه آهن کریدور شمال – جنوب اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.