توزیع واکسن آنفولانزا در داروخانه ها از نیمه شهریور ماهطبق آمار سازمان جهانی بهداشت، سالانه حداقل ۶۵۰ هزار نفر قربانی آنفولانزا می شوند. از این تعداد ۷۲ هزار نفر در اروپا هستند. در آمریکا، مرکز مدیریت و پیشگیری از بیماری های این کشور اعلام کرد که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، آنفولانزا به طور متوسط ​​منجر به مرگ ۱۲۰۰۰ تا ۵۲۰۰۰ نفر در سال شده است.