توقف جریان آب در رگه های رودخانه دز + فیلم

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، رودخانه دز به عنوان یکی از عوامل اصلی پیدایش نخستین تمدن های بشری در منطقه، در بحرانی ترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد و برخی از فعالان و کشاورزان از توقف جریان آب خبر داده اند. . دره.

کشاورزان این منطقه سازمان آب و برق خوزستان را به عمد چنین اقدامی متهم می کنند. ناکارآمدی در مدیریت آب، جانوران و جنگل های سبک و سنگین را به خطر می اندازد.

سیداحمد آوایی نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، انتقال آب از دز را غیرکارشناسی دانست و گفت: در صورت انتقال آب باید تنها برای تامین آب شرب جنوب استان خوزستان انتقال داده شود.

سخنگوی شورای هماهنگی سازمان کشاورزی خوزستان در این خصوص با اشاره به قطع کامل آب رودخانه دز در پایین دست، گفت: علیرغم هشدارهای مکرر سازمان های کشاورزی به سازمان آب و برق، از نظر آب، منابع در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارند، متاسفانه به دلایل نامعلومی سازمان آب و برق تامین آب این رودخانه را تنها به زهکشی شبکه های آبیاری شمال خوزستان وابسته کرده است که به این معنی است. که کشاورزان حاشیه رودخانه فقط از زهکشی شهرهای دزفول و اندیمشک استفاده کنند.

سید لطیف سیف السادات افزود: در ۲۷ خرداد ماه پس از چندین روز پوسیدگی شدید در رودخانه پایین دست رودخانه دز، متاسفانه جریان آب به طور کامل متوقف شد و هزاران کشاورز مستقر در رودخانه دز و فرهنگ آن همچنان ادامه دارد. محروم از آب.»

به گزارش فارس، رودخانه دز از زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد که پس از عبور از شمال استان خوزستان و شهرستان دزفول در منطقه ای به نام گرگر در شرق شوشتر به رودخانه کارون می پیوندد. رودخانه دز یکی از شریان های مهم سیستم رودخانه کارون بزرگ در استان خوزستان است که علاوه بر نقش مهمی در کیفیت و وضعیت هیدرولیکی این سیستم، منبع تامین آب بسیاری از کارخانه های صنعتی و بزرگ می باشد. پروژه های کشاورزی در منطقه

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید