تیراندازی جوانان سیاهپوست آمریکایی توسط پلیس در آمریکا را ببینیدپلیس ایالات متحده تصاویری از دوربین یونیفرم پوش افسرانی منتشر کرد که هفته گذشته در جریان تعقیب و گریز ۶۰ گلوله به سوی جیلند واکر، یک مرد سیاهپوست ۲۵ ساله شلیک کردند. پلیس گفت که افسران سعی کردند واکر را به دلیل تخلف رانندگی متوقف کنند. با اینکه سرعت ماشین را کم کرد، پیاده شد و از دست پلیس فرار کرد. واکر به سمت یک پارکینگ دوید و اقدامات او باعث شد افسران پلیس احساس کنند جانش در خطر است و به همین دلیل به او شلیک کردند. پس از این ترور، معترضان آمریکایی به مدت چهار روز به خیابان های آکرون، اوهایو آمدند. پلیس برای بهبودی به سمت او گاز اشک آور شلیک کرد. منبع: فارس