جزئیات سفر ۳ میلیون تومانی به عراقمحمدی درباره سطح کیفیت خدمات طرح سفر کم هزینه عتبات توضیح داد: در این سفرها از هتل های با کیفیت «سی» استفاده می شود. [مشابه درجه سه]استفاده می شد که دور از حرم هستند. علاوه بر این، برنامه غذایی در این مدل کاروان متفاوت است، مثلاً اگر در کاروان های دیگر دو وعده کباب در نظر گرفته شود، در سفرهای ارزان، غذاها عمدتاً خورشتی خواهد بود.