جزئیات وام ۵۰ میلیون تومانی خبرنگارانبر اساس تفاهم نامه سه جانبه وزارت حریم خصوصی، بانک ها و تولیدکنندگان، وزارت ارشاد تصمیم گرفته اسامی خبرنگاران عضو سامانه معاونت مطبوعاتی این وزارتخانه را به وزارت حریم خصوصی اعلام کند تا بتوانند وام دریافت کنند. ۵۰ میلیون تومان از بانک ها در قالب این تفاهم نامه خرید لوازم خانگی ایرانی.