جمهوری اسلامی: دولت برخلاف نظر تجار باید مذاکرات را به نتیجه برساندتا زمانی که روس ها از موضع حفاظتی خود در موضوع برجام دست برندارند و تحریم های داخلی دست از مداخله برندارند، مذاکرات به نتیجه نمی رسد و زندگی مردم تباه نمی شود. دولت سیزدهم باید شجاع باشد و برخلاف نظر دلالان تحریم های داخلی و خارجی، مذاکره را به نتیجه برساند که این امکان پذیر است.