حقایق عجیب و جذاب درباره سیاهچاله ها که نمی دانید (+عکس)اگر گروهی از فضانوردان ببینند دوست فضانورد خود از داخل سفینه فضایی خود در سیاهچاله سقوط می کند، هرگز او را از افق رویدادها نخواهند دید. از آنجایی که نور هرگز نمی تواند از افق رویداد فرار کند، برای مدت بسیار طولانی در آن نقطه دیده می شود.