حماس: عادی سازی، اسرائیل را تشویق به تشدید جنایات خود علیه فلسطین کرده استحازم قاسم، سخنگوی جنبش فلسطینی حماس امروز (شنبه) با تاکید بر اینکه تشدید اقدامات اسرائیل نتیجه عادی سازی برخی کشورهای عربی منطقه با این رژیم است، تاکید کرد که اسرائیل دشمن اصلی بوده و خواهد بود. و مرکزی. مربوط به فلسطینی ها و اسلام است و نمی تواند یک موجود طبیعی باشد.