خاطرات هاشمی از تیرماه ۱۳۵۷با آقای [سیدمحمد] خاتمی [رییس‌ جمهور]من در مورد حوادث دانشگاه تلفنی مذاکره کردم. آقای خاتمی گفت امروز شورای عالی امنیت ملی جلسه فوق‌العاده‌ای داشت و تصویب کرد که متخلفان نیروی انتظامی و انصار حزب‌الله شناسایی و مجازات شوند، اما پیشنهاد خودشان در مورد عزل. [آقای هدایت لطفیان]فرمانده ناجا [= نیروی انتظامی] رای نداد.