خبرگزاری مهر: در هرمزگان مرغ خوب و دنج بر حسب خواستن ذبح تبدیل می شود | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مویدی همراه خود دقیق اینکه ضعیف کالاهای اساسی در استانداری {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید موارد به مقیاس کافی ذخیره شده است است، تصریح کرد: هزار تن برنج، ۶۰۰ تن مرغ منجمد، ۴۰۰ تن روغن، ۱۵۰ تن گوشت منجمد. . ۸۰۰ تن شکر دسترس در بازار تخصیص تبدیل می شود.

وی همراه خود ردیابی به اینکه مرغ خوب و دنج در استان نیز به مقیاس کافی ذبح تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبودی نداریم، اظهار داشت: این کالاهای اساسی همراه خود قیمت مصوب در واحدهای سیار، مغازه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای صنفی تهیه تبدیل می شود.