خبرگزاری مهر: راهپیمایی روز قدس در خراسان شمالی ممنوع نیست | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح همین الان شنبه در ستاد نبرد همراه خود کرونا در خراسان شمالی کدام ممکن است در سالن دوره ها استانداری برگزار شد، گفت: یکی اجتناب کرده اند مصوبات همین الان ستاد سراسری مقابله همراه خود کرونا اینجا است کدام ممکن است واکسیناسیون را همراه خود نوبت سوم افزایش دهید.

ولی فقیه خراسان شمالی اظهار داشت: باید بتوانیم همراه خود پایبندی به همه دستورالعمل ها اجتناب کرده اند وضعیت زرشکی رفتن کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان را به حالت دوره ای برگردانیم.

وی افزود: هر تصمیمی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی مدیریت کشوری اداره کرونا در خصوص تجمعات، سفر، ورزش‌های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده‌ها در استانداری صادر شود، اجرا می‌کنیم.

حسین نژاد همراه خود ردیابی به تاکید مستمر بر رعایت فضا های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل های بهداشتی اظهار داشت: برگزاری مراسم ساعت شب قدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهپیمایی قدس همراه خود رعایت پروتکل های بهداشتی هیچ ایرادی ندارد.

وی افزود: در نوروز امسال شاهد ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج بیش اجتناب کرده اند ۴۶۰ هزار نفر به این استان بودیم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند توضیحات زرشکی بودن استان ممکن است همین تعاملات مسافران در شهرستان باشد. “

حسین نژاد در خصوص ورزش های آموزشی اظهار داشت: رعایت فضا اجتماعی در مدارس همراه خود تجمع داده ها آموزی حیاتی است.