خبرگزاری مهر: منصفانه شهروند وردسیایی بر تأثیر ریزش دیواره چاه زندانی شد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


حسین عاشوری در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۲:۴۴ ظهر همین الان ۲۸ فروردین ماه منصفانه مورد ریزش چاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوس شدن منصفانه نفر در آن به سامانه ۱۲۵ گروه شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها امنیت شهرداری تهران ادعا شد. فردیس کدام ممکن است بلافاصله ۳ ایستگاه همراه خود ۱۴ نیروی عملیاتی به محل ۱۷ شهریور، جاده چهارم غربی اعزام شدند.

وی اظهار داشت: مقتول مردی ۴۵ ساله است کدام ممکن است هنگام حفر چاه آب در آشپزخانه شخصی بر تأثیر ریزش جسد زیر ذرات محبوس شده بود.

رئیس گروه شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها امنیت شهرداری فردیس خاطرنشان کرد: {به دلیل} سستی آلودگی در حین عملیات، آلودگی به زیر ساختمان افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این توسعه همچنان شکسته نشده دارد.