خسارات سیل در یزد (عکس)در روزهای اخیر شروع بارندگی های موسمی تابستانی در استان یزد باعث جاری شدن سیل و جاری شدن آب در این شهر و مختل شدن زندگی مردم شده است، همچنین اکثر معابر شهری، معابر زیرزمینی و راه های مواصلاتی این استان مسدود شده است. باعث تخریب بسیاری از خانه های قدیمی محله شد، به «اکبرآباد» تبدیل شد.