خسارت با کیفیت حرفه ای سیل به اهالی روستاهای مشگین‌شهر – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، جستجو در بارندگی از حداکثر در مناطق مختلف استان اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری شدن سیلاب در متنوع اجتناب کرده اند مناطق شهرستان مشگین‌شهر بیشترین خسارت را {در این} پدیده دید به منظور که ۸۵۰ رأس دام سبک اهالی روستاهای مشگین‌شهر در جریان سیل فعلی تلف شدند.