خشمگین یاد غیر معمول طالب زاده سوار انقلابی

غیر معمول طالب زاده از چهره‌های مهم جبهه زیبایی شناختی انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همرزم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یار شهید آوینی همراه خود ورزش های آموزشی بسیاری، همواره در خندق از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت پاسدار بی‌چشمداشت آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد‌های متعالی سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویت سراسری بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان شخصی را در گذشته تاریخی سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم دائمی کرد.آرشیو۱۵:۱۳


۱۴۰۱-۲-۱۰


http://fna.ir/1osdfn