خشن ترین داعش دستگیر شد / ۶۰۰ نفر کشته شدند (عکس)تا اواسط ژوئن ۲۰۱۴، عراق شاهد یکی از فجیع ترین جنایات تاریخ مدرن بود. ۱۷۰۰ جوان از استان های شیعه نشین جنوب و مرکز عراق به طور دسته جمعی در کاخ های صدام، دیکتاتور سابق عراق در شمال شهر تکریت واقع در بغداد سر بریده و یا تیرباران شدند.