خوابت نبرد! | فارس نیوز

به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه کیهان در مطلبی همراه خود عنوان «چرت نرو!» در ستون «دیالوگ» شخصی چاپ شده کرد. کتاب ها:

وی اظهار داشت: برخی اجتناب کرده اند دشمنان انقلاب امضا کرده اند کدام ممکن است تابعیت اوکراینی گرفته اند!

گفتم چرا؟ چی شد؟!

وی اظهار داشت: مقامات اوکراین خروج تمامی اتباع شخصی اجتناب کرده اند ملت را ممنوع کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کرده است کدام ممکن است تمامی اشخاص حقیقی ۱۸ به همان اندازه ۶۰ ساله کدام ممکن است شهروند این ملت هستند باید بمانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بجنگند!

گفتم: «{افرادی که} تابعیت آمریکا را گرفته‌اند همین اشکال را داشته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده سوگند شهروندی‌شان، عهد کرده‌اند کدام ممکن است اگر آمریکا همراه خود کشوری اجتناب کرده اند سرزمین سابقشان در نبرد باشد، {خواهد بود}. مزیت آمریکا برای انجام هرگونه اقدامی علیه کشورشان.» اجتناب کرده اند آنها بخواهید حساس کنند!

اظهار داشت: این گروهی کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کردند بالا آمریکا را آب میوه می مالند!

گفتم: بومادران سر خورد الاغش را بفروشد. تعدادی از دوم چرت بزنید. وقتی اجتناب کرده اند خواب بیدار شد، دید زنجیر به گردنش افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید الاغش دارد پول می شمارد!

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید