خواستگاری یک هوادار از دختر مورد علاقه اش در مقابل ژوزه مورینیو (فیلم)یکی از هواداران رم در مقابل ژوزه مورینیو از دختر مورد علاقه خود خواستگاری کرد. مورینیو و دستیارانش گیج شده بودند، اما خیلی زود فهمیدند چه اتفاقی دارد می افتد. مرد زانو زده و از زن خواستگاری می کند. مورینیو پس از هدایت رم به لیگ اروپا در فصل گذشته، که اولین جام اروپایی او بود، در حال حاضر در پایتخت ایتالیا یک قهرمان است./منبع: فرارو