دادستان: همکاری شهرداری آبادان با عبدالباقی/ مقصر حادثه متروپل شهرداری استغلام عباس ترکی: وظیفه نظارت بر ایمنی ساختمان ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و حسب مورد استانداری و فرمانداری و بخشی از سازمان آتش نشانی و مدیریت بحران در قانون مربوط به این سازمان به صراحت آمده است که باید وارد ساختمان های ناایمن شوند.