دبیرکل اوپک درگذشتبارکیندو، سیاستمدار نیجریه ای، در سال ۱۹۴۴ به دنیا آمد. در سال ۱۹۸۱، مدرک لیسانس خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه احمدو بلو در زاریا، نیجریه دریافت کرد. آداما نیجریه را داشت.