درآمد سرانه در اردبیل ۲ برابر شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر ، سید حمید عاملی شامگاه یکشنبه {در این} جشن گلرزان محکومان جرایم پولی غیر عمد در زندان مرکزی اردبیل یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر شیوع جرایم پولی غیر عمد را زیرین بودن درآمد شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکاری اشاره کردن کردند کدام ممکن است گاهی در نتیجه مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید گیری کار قلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرم ناهنجاری تبدیل می شود. .

وی افزود: در وهله اول باید به نظام مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد مردمان استان به صورت کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب ملاحظه شود به همان اندازه جدا از تحمیل جایگزین های شغلی، افزایش درآمد ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری ارتقای مرحله مسکن باشندگان این ولایت».

استاندار اردبیل اظهار داشت: امتحان شده ما پرهیز اجتناب کرده اند اشتغال کاذب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامناسب، سوق دادن کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان {به سمت} کار مولد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل حرکت منسجم در آسانسور نظام مالی استان {خواهد بود}.

عاملی افزود: استانداری اردبیل در زمینه های مختلف مالی به طور قابل توجهی در آسانسور نظام داده ها همراه خود عقب ماندگی قابل توجه مواجه است.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی خاطرنشان کرد: پوشش مقامات سیزدهم، پوشش متعادل سازی بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آسانسور نظام ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد مولد در ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا در استانداری اردبیل جدا از حمایت اجتناب کرده اند معامله گران. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی واحدهای تولیدی، تعطیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خم شدن مجدد چرخه ساخت برای بدست آوردن به بهتر از شرایط مالی در استانداری اردبیل.

عاملی افزود: همراه خود تدوین این سیستم تغییر مالی استانداری در سال ۱۴۰۱، امتحان شده شد به همان اندازه اقتصاد داده ها بنیان رشد یابد. اجتناب کرده اند تذکر دانش فنی تسهیل در اعطای مجوز به معامله گران در زمینه های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند داده ها اساس نیروی انسانی برای تحمیل تغییر تا حد زیادی.

وی همراه خود تبریک ولادت امام دوم شیعیان اهل بیت(ع) اظهار داشت: حرکت خیری کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی خیرین استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد دیه برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تحریک کردن شده است، قطعا امسال نیز یکپارچه دارد کدام ممکن است اکثر این زندانیان تاکنون یکپارچه دارد. اجتناب کرده اند زندان آزاد شدند.» گام های ثمربخشی برمی دارند.

استاندار اردبیل یکپارچه داد: آزادگان اجتناب کرده اند زندان ها باید در زمینه جرایم پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرعمد مورد حمایت قابل توجه قرار گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین های شغلی، درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها معیشتی آنان بهبود یابد.