درگیری در دانشگاه شریف و خیابان های اطرافبعداً وزیر تحصیلات عالی برای آرام کردن درگیری‌ها شخصاً به دانشگاه شریف رفت و با نیروهای امنیتی، معلمان و دانشجویان گفت‌وگو کرد و در نهایت موفق شد خروج امن تعداد قابل توجهی از دانشجویان را به محیط بیرون از دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی ساماندهی کند.