در اطراف تهران ۳ گسل فعال وجود داردعلیرضا زاکانی: شهرداری تهران امروز در یک سال گذشته ۵۳۵۰ تخت برای معتادان متجاهر به صورت میدانی برای درمان آسیب های اجتماعی ایجاد کرده است، معتادان متجاهر که تا به حال به ملاقاتشان نرفته و تا پای جان در کنار جاده مانده اند. معتادانی که دارای معلولیت بودند جوان یا پیر بودند.