در مسدود شده بودرئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از شهروندان خواست با توجه به هشدارها و توصیه های ماموران پلیس راه از اصرار بر ادامه مسیر و تردد به سمت ارتفاعات دربند خودداری کنند. زیرا این تصمیم برای حفظ جان شهروندان در برابر حوادث احتمالی اتخاذ شده است.