دستور فرمانده کل سپاه برای کمک به مناطق سیل زدهسپاه پاسداران انقلاب اسلامی توانمندی های خود را با توجه به نوع خطر اعلام شده از سوی سازمان هواشناسی کشور و سایر مراجع ذیربط ساماندهی کرده و به همراه سایر دستگاه های اجرایی از جمله نیروهای ایمنی، اداره راه، شهرداری، وزارتخانه آماده ورود به صحنه امداد رسانی است. انرژی و غیره برای مواجهه با بحران .