دستگیری متهم اصلی کودک آزاری در زاهدانرئیس مرکز حقوق عمومی داستان نویسی سیستان و بلوچستان: فردی که پدر کودک مجروح و کتک خورده نامیده می شود و در اعترافات خود می گوید پسرش کار اشتباهی کرده و فقط به فکر دویدن و هل دادن بوده است. او برای تحریک والدینش اقدامات خشونت آمیز او نیز بسیار تاسف بار است.