دستگیری مدیر سایت شرط بندی در شهرکردبا رصد هوشمند فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس، با سایتی مواجه شدند که اپراتور یا اپراتورها بستری برای شرط بندی آنلاین ایجاد کرده اند، بنابراین به دلیل اهمیت موضوع بلافاصله پرونده ای مسکوت و در دستور کار فضای مجازی قرار گرفت. پلیس.