دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان / دوری اجتناب کرده اند خطا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتادن در گناه + فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای متنی

خبرگزاری فارس – گروه ورزش های قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی: در چهاردهمین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان دعای این امروز گرانقدر همراه خود صدای مرحوم سید قاسم موسوی قهار می رسد.

به تماس گرفتن خدا

خدایا مرا همراه خود لغزش در آن نگیر
خداوند مرا به خاطر لغزش های این ماه سرزنش نمی شود

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا در آن اجتناب کرده اند گناهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغزش ها خبر ده
اجتناب کرده اند خطا بپرهیزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گناه بیفتید

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا در آن هدف بلاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاها قرار مده.
بلایا هر دو آفات را هدف قرار نمی دهد

به عزت خواهید کرد، عزت مسلمین
برای عزت مسلمین

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید