دلیل بارش باران های سیل آسای تابستان چه بود؟یکی از اعضای هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد گفت: گسترش کم فشار در قسمت پایین جو بر فراز مرکز به سمت جنوب ایران همراه با جابجایی به سمت شمال سمت پرفشار منطقه گرمسیری و انتقال مقدار قابل توجهی رطوبت از دریاهای جنوب، شرایط مناسبی را برای وقوع بارندگی ها فراهم کرد و رگبار سنگینی را در ایران ایجاد کرد.