دیدار کارگزاران حج با رئیس (عکس)مقام معظم رهبری روز چهارشنبه ۱۸ خردادماه در دیدار مسئولان حج و حج، حج را رکن زندگی انسان ها و شامل پیام ها و درس های مهمی برای ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی دانستند.